Գլխավոր Մեր մասին ՍԱՍ բաժիններ

ՍԱՍ բաժիններ

ՍԱՍ Գրուպ ընկերությունը բաղկացած է բաժիններից, որոնք ապահովում են ընկերության գործունեությունը և վերահսկում իրականացվող աշխատանքները: Բաժիններից յուրաքանչյուրը ղեկավարվում է բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների կողմից, որոնք կարողանում են ճիշտ կողմնորոշվել ցանկացած իրավիճակում և հստակ ուղղորդել իրենց աշխատակիցների ներուժը:

Ֆրենչայզ դեպարտամենտ

Ֆրենչայզ դեպարտամենտ ՍԱՍ Գրուպը զբաղվում է հագուստի ֆրենչայզով, որը վերջին տարիներին դարձել է բիզնեսի ամենահեռանկարային ...

Մարդկային ռեսուրսների դեպարտամենտ

Մարդկային ռեսուրսների դեպարտամենտ Մարդկային ռեսուրսների դեպարտամենտը աշխատակիցների համար կազմակերպում է  վերապատրաստման  դասընթացներ  ...

Մարքեթինգի, Գովազդի և PR դեպարտամենտ

Մարքեթինգի, Գովազդի և PR դեպարտամենտ Մարքեթինգի, Գովազդի և PR դեպարտամենտը իրականացնում է շարունակական մարքեթինգային արդյունավետ ծրագրեր...

Կոմերցիոն դեպարտամենտ

Կոմերցիոն դեպարտամենտ Կոմերցիոն դեպարտամենտը ՍԱՍ Գրուպի կառավարման համակարգի կարևորագույն օղակներից մեկն է...

Ներմուծման և մաքսազերծման դեպարտամենտ

Ներմուծման և մաքսազերծման դեպարտամենտ Ներմուծման և մաքսազերծման դեպարտամենտի աշխատակիցները բանակցում են առաջատար և հեղինակավոր տարբեր ներմուծողների ...

ՏՏ դեպարտամենտ

ՏՏ դեպարտամենտ Հետևելով ժամանակակից պահանջներին` ՍԱՍ Գրուպը միջոցներ և եռանդ չի խնայում իր Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ բաժինը զարգացնելու ...

Որակի վերահսկողության դեպարտամենտ

Որակի վերահսկողության դեպարտամենտ Ընկերության վերահսկողության բաժնի մասնագետները ՍԱՍ Գրուպի գործունեության յուրաքանչյուր ոլորտում շարունակաբար ստուգումներ ...

Ֆինանսական և հաշվապահական դեպարտամենտ

Ֆինանսական և հաշվապահական դեպարտամենտ Ֆինանսական և հաշվապահական դեպարտամենտը պատասխանատու է իրականացվող ֆինանասական գործընթացների համար...

Ճարտարագիտաշինարարական դեպարտամենտ

Ճարտարագիտաշինարարական դեպարտամենտ Այս բաժինը կատարում է հետևյալ գործառույթները` նախագծում, շինարարություն, վերանորոգում, մոդելավորում...

Վարչական դեպարտամենտ

Վարչական դեպարտամենտ Վարչական դեպարտամենտը ընկերության բոլոր բաժիների համար անհրաժեշտ տեղեկատվության և արտաքին հաղորդակցության ապահովման ամենակարևոր...