Գլխավոր Մեր մասին ՍԱՍ բաժիններ Մարդկային ռեսուրսների դեպարտամենտ

Մարդկային ռեսուրսների դեպարտամենտ

Մարդկային ռեսուրսների դեպարտամենտը մշտապես տրամադրում է ճկուն և արդյունավետ լուծումներ՝ ապահովելով ընկերության նպատակների իրականացումը և արժեքների կայունությունը: Շարունակաբար կիրառվում են նորարարական մեթոդներ՝ աշխատակիցների միջև աշխատանքային փորձի փոխանակաման, տեսական  և գործնական գիտելիքների ապահովման համար:
 
Մարդկային ռեսուրսների դեպարտամենտը որդեգրել է ներդրումային քաղաքականություն և կազմակերպում է աշխատակիցների վերապատրաստման դասընթացներ` անհրաժեշտ հմտությունների ձեռքբերման և զարգացման, ինչպես նաև որակյալ աշխատանք ապահովելու համար:


Հեռ: +37410 52-57-22
Էլ-փոստ` career@sasgroup.am